Privatumo politika

Privatumo politika

Ši privatumo politika (toliau – Politika) apibrėžia VšĮ „Laikas pauzei“, įmonės kodas 304500828, registracijos adresas Gelvonų g. 49-58, Vilnius, Lietuva, el. p. info@pauze.lt (toliau – Duomenų valdytojas) asmenį identifikuojančios informacijos (toliau – Asmeninė informacija), kurią jūs (toliau – Vartotojas) galite pateikti, kai siunčiatės mobiliąją programą PAUZĖ ir lankotės internetiniame puslapyje www.pauze.lt (toliau – Puslapis) rinkimo, saugojimo ir naudojimo tvarką. Ši Politika netaikoma, kai naršote kitų bendrovių interneto svetainėse, patekdami per www.pauze.lt interneto svetainę.
Patvirtiname, kad Duomenų valdytojo svetainės lankytojų duomenys bus renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų.

INFORMACIJOS APIE ASMENĮ RINKIMAS
Duomenų valdytojas gauna ir saugo informaciją, kurią Vartotojas sąmoningai pateikė užsiprenumeruodamas naujienlaiškį, užpildydamas formą, pildydamas apklausą ar teikdamas užklausą. Vartotojui gali tekti pateikti šią Asmeninę informaciją: vardą, telefono numerį ir/ar el. pašto adresą.

Vartotojui, lankantis Puslapyje, serveriai automatiškai įrašo informaciją, kurią siunčia Vartotojo naršyklė: įrenginio IP adresą, naršyklės tipą ir versiją, operacinės sistemos tipą ir versiją, kalbos nuostatas, tinklalapį, kuriame lankėsi prieš apsilankydamas Puslapyje, Duomenų valdytojo puslapius, kuriuose lankėsi, kiek laiko praleido naršydamas tuose puslapiuose, kokios informacijos ieškojo Puslapyje, prisijungimo laiką ir kitus statistinius duomenis.
Vartotojas turi pasirinkimą neteikti tam tikros informacijos, tačiau tuo atveju neturės galimybės pasinaudoti kai kuriomis Puslapio funkcijomis.

ASMENINĖS INFORMACIJOS TVARKYMAS
Vartotojas turite teisę susipažinti su savo duomenimis, kuriuos Duomenų valdytojas, gavęs naudojant slapukus, tvarko. Vartotojas taip pat turi teisę reikalauti ištaisyti neišsamius, netikslius savo duomenis, sunaikinti ar sustabdyti duomenų tvarkymo veiksmus, nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, kai jie tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais.

Kilus klausimų ar norėdami įgyvendinti savo teises, susisiekite su mumis el. paštu: info@pauze.lt

ASMENINĖS INFORMACIJOS NAUDOJIMAS
Informaciją, kurią renka Duomenų valdytojas apie Vartotoją gali būti naudojama: siekti gerinti Vartotojo naršymo patirtį, gerinti Vartotojo aptarnavimą, siųsti priminimus el. laišku, paprašyti įvertinti mobiliosios programos PAUZĖ ir Puslapio naudojimą, atsakyti į Vartotojo užklausas, informuoti Vartotoją apie mobiliosios programos PAUZĖ ir Puslapio pakeitimus, siųsti informacinius laiškus ir naujienlaiškius, administruoti reklamą, apklausas.

Informacija, kurią siunčia Vartotojo naršyklė, naudojama tik siekiant nustatyti galimus piktnaudžiavimo atvejus ir surinkti statistinę informaciją apie Puslapio naudojimą. Ši statistinė informacija nėra renkama konkretiems sistemos vartotojams identifikuoti.

NAUJIENLAIŠKIAI
Vartotojas, registruodamasis Puslapyje ir/ar mobiliojoje programoje PAUZĖ, sutinka gauti naujienlaiškius ir informacinius pranešimus. Naujienlaiškius taip pat galima užsiprenumeruoti ar jų atsisakyti bet kuriuo metu.
Vartotojas gali atsisakyti naujienlaiškio ar rinkodaros tikslais siunčiamų informacinių pranešimų, vadovaudamiesi instrukcijomis, pateiktomis tuose el. laiškuose. Taip pat prenumeratą gali nutraukti susisiekęs su Duomenų valdytoju el. paštu info@pauze.lt

Duomenų valdytojas naudoja „MailerLite“ kaip rinkodaros automatizavimo platformą. Registruodamasis Vartotojas patvirtina, kad supranta, kad jo pateikta informacija bus perkelta į „MailerLite“ sistemą apdorojimui pagal jų Privatumo politiką ir paslaugų teikimo taisykles.

SLAPUKŲ NAUDOJIMAS
Puslapis naudoja „slapukus“ (angl.-“cookies“), siekiant gerinti Vartotojo naršymo patirtį. Slapukas yra tekstinis failas, kurį tinklalapio serveris patalpina Vartotojo kompiuterio standžiajame diske. Slapukai nenaudojami programoms ar virusams Vartotojo kompiuteryje paleisti. Slapukai gali būti naudojami siekiant rinkti, saugoti ir stebėti informaciją statistikos tikslais ar Puslapio funkcijoms vykdyti. Vartotojas gali priimti slapukus arba jų atsisakyti. Dauguma interneto naršyklių automatiškai priima slapukus, tačiau įprastai galima pakeisti naršyklės nustatymus, jei norima, kad slapukai būtų atmesti. Jei Vartotojas nuspręs atsisakyti slapukų, gali būti, kad negalės naudotis visomis Puslapio funkcijomis.

REKLAMA
Puslapyje ir mobiliojoje programoje galime rodyti internetines reklamas ir dalintis asmens neidentifikuojančia klientų informacija. Ši informacija renkama registracijos proceso metu arba per internetines apklausas bei reklamines akcijas. Šia informacija Duomenų valdytojas nesidalina su reklamos užsakovais. Kai kuriais atvejais Duomenų valdytojas gali naudoti suvestinę ir asmens neidentifikuojančią informaciją, kad reklama būtų pritaikyta tikslinei auditorijai.

ASMENINĖ INFORMACIJA IR TREČIOSIOS ŠALYS
Asmeninė informacija nėra parduodama, keičiama ar kitu būdu teikiama trečiosioms šalims iš anksto nepranešus Vartotojui. Tai neapima Puslapio prieglobos (angl. hosting) partnerių ir kitų šalių, kurios padeda administruoti Puslapį, ar aptarnauti Vartotoją šioms šalims sutikus laikyti šią informaciją konfidencialia. Duomenų valdytojas gali atskleisti informaciją, jei to reikalaujama įstatymų numatyta tvarka, įgyvendinant Puslapio politiką arba siekiant apsaugoti Duomenų valdytojo ar kitų teises, nuosavybę ar saugumą.
Be Vartotojo sutikimo Asmeninė informacija neteikiama trečiosioms šalims rinkodaros tikslais. Asmens neidentifikuojanti lankytojų informacija gali būti pateikta kitoms šalims rinkodaros, reklamos ar kitais tikslais.
Asmeninė ir kita surinkta, naudota ar gauta informacija gali būti atskleista, jei to reikalaujama arba leidžiama įstatymų numatyta tvarka arba kai jos atskleidimas yra būtinas Duomenų valdytojo teisėms, Vartotojo saugumui ar kitų žmonių saugumui apsaugoti, sukčiavimo atvejams tirti ar valstybinių institucijų prašymams patenkinti.

NUORODOS Į KITAS SVETAINES
Puslapyje ar mobiliojoje programoje PAUZĖ gali būti pateikiamos nuorodos į kitas svetaines, kurios nepriklauso Duomenų valdytojui ir kurių jis neadministruoja. Duomenų valdytojas neprisiima atsakomybės už tokių svetainių ar trečiųjų šalių privatumo politiką. Vartotojas pats priima atsakomybę už susipažinimą su kitų svetainių privatumo politika ir jų renkama asmenine informacija.

VARTOTOJO ASMENINĖS INFORMACIJOS SAUGUMAS
Duomenų valdytojas saugo Vartotojo pateiktą informaciją kompiuterių serveriuose kontroliuojamoje ir saugioje aplinkoje, apsaugotoje nuo neteisėtos prieigos, naudojimo ar duomenų atskleidimo. Imamės reikiamų administracinių, techninių ir fizinių saugumo priemonių siekdami apsisaugoti nuo neteisėtos prieigos, naudojimo, keitimo ir asmeninės informacijos, kurią saugome, atskleidimo. Vartotojo asmeninė informacija laikoma saugiame tinkle ir yra prieinama tik ribotam asmenų skaičiui, kurie turi specialias teises naudotis tokiomis sistemomis ir privalo laikyti šią informaciją konfidencialia.
Duomenų valdytojui, siekiant apsaugoti Vartotojo Asmeninę informaciją, Vartotojas pripažįsta, kad: yra saugumo ir privatumo apribojimų internete, kurie nuo Duomenų valdytojo nepriklauso; negalima užtikrinti visos informacijos ir duomenų, kuriais keičiasi Duomenų valdytojo ir Vartotojo interneto svetainės, saugumo, vientisumo ir privatumo ir nepaisant visų pastangų, bet kokia tokia informacija ir duomenys gali būti neteisėtai peržiūrėti ar pakeisti trečiosios šalies.
Vartotojo duomenys bus saugomi vienerius metus po paskutinio Vartotojo naudojimosi Puslapio turiniu dienos. Pasibaigus šiam terminui, duomenys ištrinami taip, kad jų negalima būtų atgaminti.

DUOMENŲ SAUGUMO PAŽEIDIMAS
Jei sužinoma, jog Puslapio saugumas buvo pažeistas arba Vartotojo Asmeninė informacija buvo atskleista nesusijusioms trečiosioms šalims dėl išorinės veiklos, įskaitant (bet neapsiribojant) saugumo atakų ar sukčiavimo atvejus, mes pasiliekame teisę imtis reikiamų priemonių, įskaitant (bet neapsiribojant) tyrimus ir ataskaitas, taip pat teisėsaugos institucijų informavimą ir bendradarbiavimą su jomis. Duomenų saugumo pažeidimo atveju Duomenų valdytojas stengsis informuoti paveiktus asmenis, jei bus manoma, kad dėl pažeidimo Vartotojas gali patirti žalą, arba jei informavimas būtinas įstatymų nustatyta tvarka. Tokiu atveju bus paskelbtas pranešimą Puslapyje, susisiekta su Vartotoju el. paštu arba telefonu.

PRIVATUMO POLITIKOS PAKEITIMAI IR PAPILDYMAI
Duomenų valdytojas pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti šią Privatumo politiką Puslapio ar mobiliosios programos PAUZĖ naudojimo atžvilgiu. Pakeitimai įsigalioja paskelbus atnaujintą šios Privatumo politikos versiją Puslapyje ir mobiliojoje programoje PAUZĖ. Atnaujinus versiją puslapio apačioje bus nurodyta atnaujinimo data. Tolesnis Puslapio ar mobiliosios programos PAUZĖ naudojimas po tokių pakeitimų reiškia, kad su jais Vartotojas sutinka.

PRIVATUMO POLITIKOS PRIĖMIMAS
Vartotojas patvirtina, kad perskaitė šią Privatumo politiką ir sutinka su visomis jos sąlygomis naudodamasis Puslapiu ar mobiliąja programa PAUZĖ. Jei nesutinkama laikytis Privatumo politikos sąlygų, tuomet Vartotojas neturi teisės naudotis ar gauti prieigą prie Puslapio ar mobiliosios programos PAUZĖ.